หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

~@ ชุมนุมโคลงโลกนิติ @~

 
กรมพระยาเดชาดิศร

หมั่นเพียรเรียนใฝ่หา             เกิดปัญญาเสริมราศี
เป็นปราชญ์ราชกวี                 ด้วยขยันอันเป็นคุณ

เกียจคร้านทุกงานถอย            การงานพลอยร้อยเคืองขุ่น
ดุจหาตะกร้าพรุน                   ตักน้ำใส่ไหนจะเต็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น